Browsed by
Tag: leidinggeven

6 vuistregels om werkstress te bestrijden

6 vuistregels om werkstress te bestrijden

Stress leidt tot minder betrokkenheid, foutjes, conflicten tussen collega’s, hoger ziekteverzuim, lagere klantentevredenheid,… Kortom alles wat je als bedrijfsleider liever niet ziet gebeuren.

  1. Zorg ervoor dat bij de selectie de uitverkozen kandidaat over de juiste basiscompetenties beschikt. Een medewerker die constant boven zijn capaciteiten moet pieken, is stressgevoeliger.
  2. Promoveer niet noodzakelijk de medewerkers die zich onderscheiden in hun huidige job, maar vraag je vooral af of ze leidinggevende capaciteiten hebben. Indien dit niet het geval is, dan creëer je niet alleen bij henzelf, maar ook bij diegenen aan wie ze leiding moeten geven nodeloze stress.
  3. Zorg ervoor dat er een werksfeer is waarbij de leidinggevende, en ook de medewerkers onder elkaar, goede prestaties openlijk en wederzijds waarderen. Neem ook de tijd om successen samen te vieren.
  4. Creëer een collectieve mindset waarbij je samen met je medewerkers het als een uitdaging beschouwt om zelfs de meest kritische klanten met een goed gevoel huiswaarts te laten keren.
  5. Denk in tijden van verhoogde stress en tegenslagen vooral aan de ‘waarom’-vraag: ‘Waarom hebben we voor deze job gekozen?’. Door de hogere zingeving van je job ben je automatisch beter gewapend tegen stresserende maar geïsoleerde incidenten.
  6. Probeer de concrete stressbronnen te identificeren en erop te anticiperen door periodiek een groepsgesprek te organiseren met de medewerkers. Zo ga je samen op zoek naar manieren om de stressbronnen onder controle te krijgen.
HR-visie van de toekomst: stress

HR-visie van de toekomst: stress

In tegenstelling tot de gangbare theorie is ‘stressbestendigheid’ namelijk niet zozeer een persoonlijke eigenschap, maar eerder een situationeel gegeven. Een beetje stress is trouwens nodig om gefocust te blijven en resultaten te boeken. Laat ons dat ‘gezonde stress’ noemen. Stress wordt pas ongezond als iemand de indruk heeft dat hij of zij de zaken niet meer onder controle heeft.

Een eerste vereiste is dat je als werkgever medewerkers aantrekt die over de passende basiscompetenties beschikken om een job uit te oefenen. Vervolgens moet je de juiste werksfeer creëren om stress doeltreffend te lijf te gaan. Werknemers die op de juiste manier met stress omgaan, zullen veeleisende klanten op een gepaste manier bejegenen, zodat ze het spanningsniveau relatief snel naar omlaag krijgen en tevreden klanten creëren.

‘Stress ontstaat als je niet meer ‘in control’ bent.’